قیمت باطری ورسک ، واریان و البرز

لیست زیر، به روزترین قیمت باتری ورسک ، واریان و البرز در آمپرهای مختلف در بازار می باشد. قیمت های مذکور در ازای دریافت باتری فرسوده حساب شده است

قیمت باطری (تومان)

آمپر

۱۴۵٫۰۰۰

۵۵ ←

۱۵۵٫۰۰۰

۶۰ ←

۱۶۵٫۰۰۰

۶۶ ←

۱۸۵٫۰۰۰

۷۴ ←